رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهرک امام رضا کرج

اجاره مغازه در حسن آباد کرج
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک امام رضا
اجاره مغازه در حسن آباد کرج
اجاره ۳۰ متر مغازه در حسن آباد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک امام رضا
مغازه ۳۵ متر شهرک امام رضا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک امام رضا
130 متر مغازه بر خیابان نسترن
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک امام رضا
مغازه ۴۲ متر در شهرک امام رضا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک امام رضا
اجاره مغازه 25 متری در شهرک امام رضا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک امام رضا
مغازه ۳۰ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک امام رضا
66 متر مغازه
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک امام رضا
66 متر مغازه
مغازه تجاری ۳۲ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک امام رضا
مغازه تجاری ۳۲ متر
اجاره مغازه 27 متری در شهرک امام رضا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک امام رضا
50 متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک امام رضا
اجـاره مغـازه ۵۰ متـری بر خـیابان اصـلی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک امام رضا
اجـاره مغـازه ۵۰ متـری بر خـیابان اصـلی
مغازه املاک 44 متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در شهرک امام رضا
بعدی