رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در طالقانی کرج

مغازه نبش ۴راه طالقانی ۲۰متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در طالقانی
یکباب مغازه با جواز اغذیه فروشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش در طالقانی
یکباب مغازه با جواز اغذیه فروشی
مغازه تجاری نبش چهارراه طالقانی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در طالقانی
14متر مغازه برج یادمان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در طالقانی
14متر مغازه برج یادمان
مغازه اجاره در 45 متری کاج
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در طالقانی
مغازه اجاره در 45 متری کاج
۲۹۰ مغازه تجاری اصلی اصلی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طالقانی
۲۹۰ مغازه تجاری اصلی اصلی
تجاری 120 متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طالقانی
تجاری 120 متری
رهن مغازه تجاری در مرکز شهر واقع در خیابان ادهم
ودیعه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در طالقانی
رهن مغازه تجاری در مرکز شهر واقع در خیابان ادهم
۲۵متر کف...۱۵متر بالکن بر چهار راه طالقانی پاخور
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طالقانی
اجاره ٦٥ متر مغازه ، پاساژ جاوید ،شهدا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در طالقانی
اجاره ٦٥ متر مغازه ، پاساژ جاوید ،شهدا
چهارراه طالقانی ۲۵ متر مغازه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طالقانی
اجاره تجاری/اداری/ ۱۵۰۰ متر /طالقانی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در طالقانی
اجاره مغازه چهارراه طالقانی کرج داخل پاساژ
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طالقانی
370 متر در سه طبقه /چهارراه طالقانی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طالقانی
370 متر در سه طبقه /چهارراه طالقانی
متراژ ۲۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طالقانی
مغازه 30متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طالقانی
مغازه 30متری
50متر برج یادمان
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طالقانی
50متر برج یادمان
تجاری فول لوکیشن ۱۵۰ + ۱۴۰ بالکن بر ۹ در طالقانی
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طالقانی
تجاری فول لوکیشن ۱۵۰ + ۱۴۰ بالکن بر ۹ در طالقانی
1500 متر تجاری / بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در طالقانی
زیرزمین ۲۰۰ متری جهت انباری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طالقانی
20مترمغازه تخلیه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طالقانی
١٧ متر مغازه خیابان آبان
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طالقانی
١٧ متر مغازه خیابان آبان
۲۲۲متر تجاری رهن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طالقانی
40 متر مغازه مرکز شهر طالقانی جنوبی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طالقانی
بعدی