رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در محله پنج تن مشهد

اپارتمان۹۰متری ودوخوابه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در محله پنج تن
خانه مسکونی نوساز حیاط دار مستقل همکف
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله پنج تن
خانه مسکونی نوساز حیاط دار مستقل همکف
رهن آپارتمان ۹۰ متری صادقیه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در محله پنج تن
رهن آپارتمان ۹۰ متری صادقیه
سوییت ۲٠ متری پنجتن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله پنج تن
اپارتمان یک خابه
ودیعه: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
آپارتمان دو خوابه صفر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
آپارتمان دو خوابه صفر
اپارتمان‌۷۵متری‌تک‌خواب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
اپارتمان‌۷۵متری‌تک‌خواب
رهن کامل واحد 80 متری نبش صادقیه 22 (طلاب)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در محله پنج تن
رهن کامل واحد 80 متری نبش صادقیه 22 (طلاب)
آپارتمان 55 متری دو خواب شیک شیک
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
آپارتمان 55 متری  دو خواب شیک شیک
آپارتمان ۷۶ متری دوخوابه رهن کامل
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
رهن کامل۱۰۰ متر راه جدا همکف پنجتن صادقیه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله پنج تن
آپارتمان ۵۵متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله پنج تن
منزل دوبلکس در دوطبقه مناسب برای یک خانواده
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله پنج تن
۹۰ متر تخلیه و نقاشی شده
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن
۹۰ متر تخلیه و نقاشی شده
اپارتمان100متری اوله پنجتن شیک
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله پنج تن
آپارتمان105متری2خوابه نوساز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در محله پنج تن
آپارتمان105متری2خوابه نوساز
آپارتمان ۵۰متر یک خوابه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در محله پنج تن
آپارتمان ۵۰متر یک خوابه
بعدی