خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در دردشت تهران

خانه کلنگی با ۵۴ متر تجاری ملکیت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دردشت
خانه کلنگی
توافقی
پریروز در دردشت
خانه کلنگی ۱۲۴ متر نارمک دردشت میدان ۳
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دردشت
۱۴۰متر شمالی بر۷ در۴ طبقه ۳۳۰م بنا دسترسی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دردشت
۱۴۰متر شمالی بر۷ در۴ طبقه ۳۳۰م بنا دسترسی
خانه کلنگی ۱۳۹ متر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دردشت
خانه کلنگی ۱۳۹ متر
خانه کلنگی۲۰۰متر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دردشت
فروش کلنگی نارمک دردشت
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دردشت
۱۴۰ مترشمالی بر۷ در۴ طبقه ۳۳۰ م بنا دسترسی
توافقی
هفتهٔ پیش در دردشت
۱۴۰ مترشمالی بر۷ در۴ طبقه ۳۳۰ م بنا  دسترسی
کلنگی 132متر مهر(رودباری)
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دردشت
کلنگی شمالی عرض ۶/۴۰ قابل تجمیع
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دردشت
کلنگی شمالی عرض ۶/۴۰ قابل تجمیع
خانه کلنگی ۲۴۰متر دردشت نارمک
توافقی
مشاور املاک در دردشت
زمینی واقع در گلپایگان بلوار مادر
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دردشت
خانه ۶۳ متر زمین
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دردشت
۱۲۲متر بر ۷ سه طبقه قابل سکونت
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دردشت
۱۰۲ متر
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دردشت
۱۰۲ متر
بعدی