خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرک راه‌آهن تهران

سه طبقه یکجا ۱۵ ساله در المپیک/صدرا/منطقه ۲۲
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک راه‌آهن
سه طبقه یکجا ۱۵ ساله در المپیک/صدرا/منطقه ۲۲
فروش ۲۰۰متر کلنگی مستغلات شهرک راه اهن
توافقی
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
فروش ۲۰۰متر کلنگی مستغلات شهرک راه اهن
300متر زمین سروستان ها
توافقی
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
مستغلات ۳۰۰متری شهرک راه آهن گلستان کوهک منطقه۲۲
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
مستغلات ۳۰۰متری شهرک راه آهن گلستان کوهک منطقه۲۲
زمین ۳۰۰ متری شمالی سند تک برگ
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
زمین ۳۰۰ متری شمالی  سند تک برگ
۲۰۰۰ متر زمین بالای همت
توافقی
۱۶ ساعت پیش در شهرک راه‌آهن
۲۰۰۰ متر زمین بالای همت
فروش آپارتمان 2طبقه - کلنگی
توافقی
۱۸ ساعت پیش در شهرک راه‌آهن
خانه ویلایی کلنگی ۵۰۰ متر جنوبی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک راه‌آهن
کلنگی ۵۰۰ متری شهرک راه آهن کوچه
توافقی
فوری در شهرک راه‌آهن
کلنگی ۵۰۰ متری شهرک راه آهن  کوچه
خانه ویلایی کلنگی ۳۰۰ متر جنوبی شهرک راه آهن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک راه‌آهن
خانه ویلایی کلنگی ۳۰۰ متر جنوبی شهرک راه آهن
خانه ویلایی300مترکلنگی شهرک راه آهن(گلستان)منطقه۲۲
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
خانه ویلایی300مترکلنگی شهرک راه آهن(گلستان)منطقه۲۲
خانه ویلایی شهرک گلستان (راه آهن خیابان رز)منطقه۲۲
توافقی
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
خانه ویلایی شهرک گلستان (راه آهن خیابان رز)منطقه۲۲
فروش ۳۰۳متر کلنگی مستغلات شهرک راه اهن
توافقی
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
فروش ۳۰۳متر کلنگی مستغلات شهرک راه اهن
۱۲۰۰ متر زمین مسکونی تجاری سند تک برگ کوهک
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک راه‌آهن
300 متر کلنگی منطقه22
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
ملک کلنگی ۵۰۰متری شهرک گلستان(شهرک راه اهن)منطقه۲۲
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
ملک کلنگی ۵۰۰متری شهرک گلستان(شهرک راه اهن)منطقه۲۲
خانه نوساز ۳۱۸ متر بنا ، ۲۰۰ متر زمین
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
خانه نوساز ۳۱۸ متر بنا ، ۲۰۰ متر زمین
خانه کلنگی ۵۰۰ متری جنوبی رو پا، لوکیشن
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
خانه کلنگی ۵۰۰ متری جنوبی رو پا، لوکیشن
فروش زمین ۳۰۰متری درشهرک راه آهن.قائم ها
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
فروش زمین ۳۰۰متری درشهرک راه آهن.قائم ها
۲۰۰مترکلنگی/ دهکده المپیک/ چیتگر/ زیبادشت/منطقه ۲۲
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک راه‌آهن
خانه ویلایی شهرک گلستان (راه آهن) منطقه 22
توافقی
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
خانه ویلایی شهرک گلستان (راه آهن) منطقه 22
کلنگی ۲۰۰ متری مشارکت درساخت درالمپیک/صدرا/زیبادشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک راه‌آهن
کلنگی ۲۰۰ متری مشارکت درساخت درالمپیک/صدرا/زیبادشت
۳۰۰متر کلنگی شیک شهرک راه آهن گلستان
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
۳۰۰متر کلنگی شیک شهرک راه آهن گلستان
۳۰۰ متری دونبش بحر خیابان اصلی
توافقی
آژانس املاک در شهرک راه‌آهن
بعدی