خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در مرزداران تهران

۳۰۴ متر اداری تجاری
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۳۰۴ متر اداری تجاری
۲۶۰متر بر ۱۲ شمالی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۳۰۰بر۱۰شمالی سپهر
توافقی
مشاور املاک در مرزداران
۳۰۰متر/کلنگی/اداری،تجاری
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
مرزداران ابراهیمی۳۰۰مترشمالی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
مرزداران ابراهیمی۳۰۰مترشمالی
مرزداران ۹۰۰متر کلنگی
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
مرزداران ۹۰۰متر کلنگی
خانه کلنگی ۳۰۰ متر مرزداران
توافقی
مشاور املاک در مرزداران
۳۰۴ متر کلنگی مرزداران
۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۳۰۴ متر کلنگی مرزداران
شمال مرزداران سپهروالبرز ۳۰۰مترجنوبی
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
شمال مرزداران سپهروالبرز ۳۰۰مترجنوبی
شمال مرزداران۲۵۵متربابر۱۲
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
شمال مرزداران۲۵۵متربابر۱۲
۳۰۰متر کلنگی ابراهیمی
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
۳۰۰متر کلنگی ابراهیمی
٨٥٠متر مرزداران
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
ژاندارمری ٣٠٣ متر رو به پارک
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
ژاندارمری ٣٠٣ متر رو به پارک
ژاندارمری ٣٠٠ متر تک مالک
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
۳۰۰ متر کلنگی البرزها
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
۳۰۰ متر کلنگی البرزها
مرزداران - ۳۶۰ متر کلنگی موقعیت اداری
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
مرزداران - ۳۶۰ متر کلنگی موقعیت اداری
کلنگی۳۰۰مترشمال مرزداران آفتاب۲کله تک مالک
۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در مرزداران
کلنگی۳۰۰مترشمال مرزداران آفتاب۲کله تک مالک
کلنگی جنوبی در سپهر مرزداران
توافقی
مشاور املاک در مرزداران
کلنگی جنوبی در سپهر مرزداران
۳۰۰مترکلنگی جنوبی لوکیشن مرزداران ژاندارمری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۳۰۰مترکلنگی جنوبی  لوکیشن مرزداران ژاندارمری
275 متر / (شرق مرزداران) با جواز ساخت
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
275 متر /  (شرق مرزداران) با جواز ساخت
۱۷ هزار متر زمین مرزداران
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
۱۷ هزار متر زمین مرزداران
۳۰۰متر کلنگی گلدیس
توافقی
آژانس املاک در مرزداران
۹۰۰ متر خانه کلنگی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مرزداران
۹۰۰ متر خانه کلنگی
مرزداران ۳۰۰ متر ابراهیمی
توافقی
مشاور املاک در مرزداران
مرزداران ۳۰۰ متر ابراهیمی
بعدی