خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در زعفرانیه تهران

١٢٥٠ متر کلنگى زعفرانیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زعفرانیه
کلنگی زعفرانیه ۶۴۰ متر
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
کلنگی زعفرانیه ۶۴۰ متر
فروش کلنگی با جواز
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
فروش کلنگی با جواز
کلنگی زعفرانیه ۴۰۰ متر جنوبی
۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در زعفرانیه
کلنگی زعفرانیه ۴۰۰ متر جنوبی
کلنگی دو کله زعفرانیه ۴۵۰ متر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در زعفرانیه
کلنگی دو کله زعفرانیه ۴۵۰ متر
زعفرانیه ۱۰۰ متر زمین ۳ طبقه بنا مجزا
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
زعفرانیه ۱۰۰ متر زمین ۳ طبقه بنا مجزا
زعفرانیه نیازاده ۵۰۰ متر با حواز
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زعفرانیه
580متر کلنگی با بر 37
توافقی
مشاور املاک در زعفرانیه
580متر کلنگی با بر 37
زعفرانیه کلنگی
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
زعفرانیه کلنگی
زمین ۶۴۰متر
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در زعفرانیه
زمین ۶۴۰متر
زعفرانیه ۳۵۰ متر بر۱۴ جوازدار
۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زعفرانیه
زعفرانیه ۳۵۰ متر بر۱۴ جوازدار
زعفرانیه ۳۶۵ متر قابل سکونت
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زعفرانیه
زعفرانیه ۳۶۵ متر قابل سکونت
۶۰۰متر بر۱۹
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
زعفرانیه 2100 متر کلنگی
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
کلنگی ۳۴۰متر
توافقی
مشاور املاک در زعفرانیه
کلنگی ۳۴۰متر
خانه کلنگی ۶۳۰ متر زعفرانیه
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در زعفرانیه
خانه کلنگی ۶۳۰ متر زعفرانیه
*زعفرانیه* 42 متر ویلای دربست قدیمی + ۶ متر بر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در زعفرانیه
*زعفرانیه* 42 متر ویلای دربست قدیمی + ۶ متر بر
380 متر کلنگی فروش در زعفرانیه
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
380 متر کلنگی فروش در زعفرانیه
400 متر فروش کلنگی در زعفرانیه
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
400 متر فروش کلنگی در زعفرانیه
زعفرانیه ۱۱۵ متر زمین ۳ طبقه بنا مجزا
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
زعفرانیه ۱۱۵ متر زمین  ۳ طبقه بنا مجزا
زعفرانیه کلنگی۵۰۰متری باجواز
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زعفرانیه
زعفرانیه کلنگی۵۰۰متری باجواز
۶۷۰متر بر ۱۷ جنوبی
توافقی
آژانس املاک در زعفرانیه
کلنگی ۶۳۰ متری بر اصلی
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زعفرانیه
کلنگی ۶۳۰ متری بر اصلی
کلنگی ۸۵۰ متر ۲ نبش
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زعفرانیه
کلنگی ۸۵۰ متر ۲ نبش
بعدی