خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهران جنوبی تهران

کلنگی شهران / ۱۷۲ متر / بر ۱۰
۱۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
کلنگی شهران / ۱۷۲ متر / بر ۱۰
۳۸۰ متر /بر ۱۰/گذر ۱۲/دارای مشارکت
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
۴۰۰ متر بر ۱۰ شمالی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۴۰۰ متر بر ۱۰ شمالی
شهران کلنگی ۳۸۰متری
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
خانه کلنگی ۳۶۰ متری در شهران
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
خانه کلنگى٣٤٨متر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
خانه کلنگى٣٤٨متر
ملک کلنگی ۲۰۰ متری با جواز ساخت شهران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شهران جنوبی
ملک کلنگی ۲۰۰ متری با جواز ساخت شهران
فروش کلنگی در شهران طوقانی
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
فروش کلنگی در شهران طوقانی
کلنگی 200 متر دو نبش بلوار اصلی شهران ، قابل سکونت
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهران جنوبی
کلنگی 200 متر دو نبش بلوار اصلی شهران ، قابل سکونت
۳۴۶ متر زمین کلنگی شهران جنوبی
۳۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهران جنوبی
۲۴۷متر زمین سه بر شهران سندتکبرگ
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
کلنگی ۲۰۰ متر بر ۱۰ شمالی
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۳۹۰ متر با صرفه
۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۱۸۰متر کلنگی شهران جنوبی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
قدرالسهم ۱ از ۲ ملک جنوبی
توافقی
مشاور املاک در شهران جنوبی
۳۸۰ متر کلنگی با ۴ طبقه بنا
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
۳۸۰ متر کلنگی با ۴ طبقه بنا
زمین کلنگی 380 متر بر 10 گذر 12 فروشنده واقعی
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
خانه کلنگى٣٤٠مترى
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
270 متر مربع فلکه اول شهران
توافقی
۴ روز پیش در شهران جنوبی
270 متر مربع فلکه اول شهران
۴۳۰متربر۱۴دوکله تاپ شهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهران جنوبی
کلنگی شهران جنوبی طوقانی
توافقی
آژانس املاک در شهران جنوبی
350متر کلنگی فرعی عال شهران
۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهران جنوبی
350متر کلنگی فرعی عال شهران
۱۰۱ متر قدرالسهم از ۹۵۰ متر کلنگی معاوضه یا فروش
۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهران جنوبی
۱۰۱ متر قدرالسهم از ۹۵۰ متر کلنگی معاوضه یا فروش
خانه کلنگی ۲۰۰متر دونبش
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهران جنوبی
خانه کلنگی ۲۰۰متر دونبش
بعدی