خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در نارمک جنوبی تهران

فروش 236 متر ملک مسکونی تجاری با پروانه ساخت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نارمک جنوبی
خانه کلنگی 152 متر در دو طبقه هر طبقه 105 متر
۱۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در نارمک جنوبی
خانه کلنگی ۷۸ متر
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نارمک جنوبی
خانه کلنگی ۷۸ متر
ملک با مغازه بر دردشت
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری مشاور املاک در نارمک جنوبی
خانه ۲ طبقه ۱۵۵ متری
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در نارمک جنوبی
خانه ۲ طبقه ۱۵۵ متری
خانه ۲۲۵ متر گلنکی در زرکش
۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
50متر در دو طبقه گاراپدی
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
خانه کلنگی ۵۳/۵ متر
توافقی
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
خانه کلنگی ۵۳/۵ متر
خانه کلنگی نارمک جنوبی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
کلنگی ۱۰۰ متری قابل تجمیع
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
کلنگی ۱۰۰ متری قابل تجمیع
340 متر کلنگی میدان 85 نارمک
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک جنوبی
340 متر کلنگی میدان 85 نارمک
کلنگی ۲۱۵ متری نارمک پدرثانی افشاری میرفخرایی
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نارمک جنوبی
490 متر 2 کله بر اصلی معاوضه با آپارتمان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
490 متر 2 کله بر اصلی معاوضه با آپارتمان
کلنگی خیابان آیت ۱۳۲ متری
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نارمک جنوبی
کلنگی خیابان آیت ۱۳۲ متری
کلنگی ۱۰۰ متری با جواز
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
خانه کلنگی متراژ ۶۰۰ در نارمک
توافقی
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
خانه کلنگی متراژ ۶۰۰  در  نارمک
معاوضه یا فروش ملک کلنگی
توافقی
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
۱۵۰ متر بر ۶ با جواز و ۴ پارکینگ
۱۰,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک جنوبی
۳۲۰ متر زمین با جوازساخت
توافقی
آژانس املاک در نارمک جنوبی
ملک کلنگی با جواز
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نارمک جنوبی
۱۰۰متر بر ۶جنوبی گذر ۱۰متری
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نارمک جنوبی
بعدی