خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در سیدخندان تهران

زمین شهرکی سند دار چمستان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در سیدخندان
زمین شهرکی سند دار چمستان
تیسفون 180 متر بر 8.5شمالی گذر 8
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
تیسفون 180 متر بر 8.5شمالی گذر 8
فروش خانه کلنگی شمال خواجه عبدالله
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در سیدخندان
۲۸۰ متر کلنگی ، دو کله ، خواجه عبدالله
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
۲۸۰ متر کلنگی ، دو کله ، خواجه عبدالله
خواجه عبدالله ۵۶۰متر بر ۱۸
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
شمال خواجه عبدالله
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
سید خندان ۲۶۰ متر جنوبی ۴طبقه بنا
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
سید خندان ۲۶۰ متر جنوبی ۴طبقه بنا
کلنگی قابل سکونت
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
٤٤٠متر خانه کلنگی خواجه عبدالله
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
410 متر تاپ لوکیشن خواجه عبدالله
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
۳۰۰ متر مستغلات بر اصلی خواجه عبدالله
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
۳۰۰ متر مستغلات بر اصلی خواجه عبدالله
خانه کلنگی 180 متر تاپ لوکیشن خواجه عبدالله
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
کلنگی 255 متر بر 10 جنوبی در خواجه عبدالله
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
کلنگی 255 متر بر 10 جنوبی در خواجه عبدالله
خانه کلنگی ۲۰۰ متر بر ۶
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سیدخندان
خانه کلنگی ۲۶۰ متری
توافقی
مشاور املاک در سیدخندان
خانه کلنگی ۲۷۰ متری جلفا
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
170متر بنا در 108 متر زمین
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیدخندان
170متر بنا در 108 متر زمین
کلنگی360مترپارک کوروش
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
جلفا - ۲۰۰ متر کلنگی
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
240بر١٠ جنوبی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
۳۶۰متر کلنگی (خواجه عبدالله)
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
۳۶۰متر کلنگی (خواجه عبدالله)
دوطبقه خواجه عبدالله - تیسفون
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیدخندان
۳۹۰ متر کلنگی خواجه عبداله انصاری
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
خواجه عبدلله(تیسفون) ۱۸۰ متر خانه کلنگی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
خواجه عبدلله(تیسفون) ۱۸۰ متر خانه کلنگی
بعدی