خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در دانشگاه علم و صنعت تهران

۲۷۸متربر۱۰جنوبی ایزدپناه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشگاه علم و صنعت
ملک وزمین کلنگی ۲۷۸ متری تهرانپارس غربی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشگاه علم و صنعت
خانه کلنگی ۳۵۰متر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دانشگاه علم و صنعت
خانه کلنگی ۳۵۰متر
209 متر با بر 8.45
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دانشگاه علم و صنعت
ملک کلنکی۲۳۲ متر بلوار کاظمی
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشگاه علم و صنعت
۴۸۰ متر بر ۱۶ علم و صنعت مشارکت در ساخت و معاوضه
توافقی
آژانس املاک در دانشگاه علم و صنعت
۴۸۰ متر بر ۱۶ علم و صنعت مشارکت در ساخت و معاوضه
۵۰۰ متر آپارتمان ۴طبقه تکواحدی
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشگاه علم و صنعت
خانه کلنگی ۱۴۴ متر علم و صنعت
۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشگاه علم و صنعت
خانه کلنگی ۳۹۰متری اردیبهشت جنوبی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه علم و صنعت
ملک کلنگی ۳۹۰ متر بر ۱۵ .
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشگاه علم و صنعت
ملک کلنگی ۳۹۰ متر بر ۱۵ .
بر فرجام ۵۰۰متر دوبر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه علم و صنعت
کلنگی 130 متر بر 8 قابل تجمیع
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشگاه علم و صنعت
خانه کلنگی،۱۲۰متر،علم و صنعت
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانشگاه علم و صنعت
خانه کلنگی،۱۲۰متر،علم و صنعت
بعدی