خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در مرادآباد تهران

زمین 150 متر مراداباد پونک
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در مرادآباد
زمین مناسب سرمایه گذاری500متر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در مرادآباد
فروش ۳۰۰ متر زمین مراد آباد پونک
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مرادآباد
زمین 300 متری سند دار مرادآباد
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مرادآباد
300 متر تعاونی جهاد مجد (74 هکتاری)
توافقی
دیروز در مرادآباد
300 متر تعاونی جهاد مجد (74 هکتاری)
۱۵۰متر زمین
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مرادآباد
۳۰۰متر زمین در مرادآباد پونک،تعاونی مجد
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مرادآباد
زمین ۳۰۰ مترمربع
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مرادآباد
پونک مراداباد کلنگی ۳۱۰متر
توافقی
۳ روز پیش در مرادآباد
پونک مراداباد کلنگی ۳۱۰متر
300 متر زمین جزو تعاونی 74 هکتاری
توافقی
۳ روز پیش در مرادآباد
300 متر زمین جزو تعاونی  74 هکتاری
زمین ٣٠٠ متری پونک مراد اباد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مرادآباد
زمین ۳۰۰ متری مراد آباد(مجد) سند تک برگ
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مرادآباد
زمین ۳۰۰ متری مراد آباد(مجد) سند تک برگ
اراضی واقع در مراد اباد ( جهاد مجد)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مرادآباد
200متر زمین سند دار تهران
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مرادآباد
زمین ۳۰۰متری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مرادآباد
زمین مراد آباد پونک سنددار تک برگ
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مرادآباد
زمین مراد آباد پونک سنددار تک برگ
زمین ۳۰۰ متر جهادکشاورزی تعاونی دام
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مرادآباد
زمین مشاع 300 متری سند شش دانگ
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرادآباد
زمین۱۵۰مترمرادابادپونک الماس
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرادآباد
زمین۱۵۰مترمرادابادپونک الماس
زمین سندمنگوله دار ۳۰۰مترمربع
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرادآباد
زمین های مرادآباد
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرادآباد
200مترزمین تعاونی مجدباسندتک برگی واقع درمرادآباد
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرادآباد
300 متر مرادآباد تک برگ سند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرادآباد
۳۰۰ متر زمین مرادآباد پونک
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرادآباد
بعدی