خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرآرا تهران

شهرآرا.245متر.بر 12گذر 12.تک مالک
توافقی
آژانس املاک در شهرآرا
شهرآرا.245متر.بر 12گذر 12.تک مالک
خانه کلنگی به متراژ ۲۴۰ متر
توافقی
آژانس املاک در شهرآرا
خانه کلنگی به متراژ ۲۴۰ متر
۱۳۸متر کلنگی جنوبی با جواز -کوکب
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
۱۳۸متر کلنگی جنوبی با جواز -کوکب
۳۱۲متردونبش بر۳۰ گذر۱۴
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
۳۱۲متردونبش بر۳۰ گذر۱۴
۹۸۸ متر زمین با بر ۲۲ با کاربری مسکونی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
۹۸۸ متر زمین با بر ۲۲ با کاربری مسکونی
۸۷متر زمیت خرید و قابل فروش
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
۸۷متر زمیت خرید و قابل فروش
خانه کلنگی ۳۰۶ متر پاتریس
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرآرا
۲۸۰ متر کلنگی پارک شهرآرا
توافقی
مشاور املاک در شهرآرا
۲۸۰ متر کلنگی پارک شهرآرا
350 متر شهرآرا بر 12
توافقی
آژانس املاک در شهرآرا
165 متر بر 7 شمالی ستارخان .پاتریس
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
165 متر بر 7  شمالی ستارخان .پاتریس
شهرآرا ۳۲۰ متر کلنگی سه بر گذر ۱۸ و ۱۲
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
زمین 221 متر با 3 طبقه بنا قابل سکونت
توافقی
۵ روز پیش در شهرآرا
خانه کلنگی ، ۲۷۶ متر
توافقی
۶ روز پیش در شهرآرا
کلنگی.شهرآرا.تک مالک.بر 12.گذر 12
توافقی
آژانس املاک در شهرآرا
کلنگی.شهرآرا.تک مالک.بر 12.گذر 12
کلنگی ۳۰۰ متری بر ۱۰ جنوبی
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
کلنگی ۳۰۰ متری بر ۱۰ جنوبی
شهرآرا ۲۹۵ متر بر ۱۰ جنوبی
توافقی
آژانس املاک در شهرآرا
شهرآرا ۲۹۵ متر بر ۱۰ جنوبی
132 متر کلنگی شهرآرا پاتریس
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرآرا
132 متر کلنگی شهرآرا پاتریس
خانه کلنگی 200متر با بر 10
توافقی
آژانس املاک در شهرآرا
کلنگی عرض کوچه ۱۲
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرآرا
کلنگی ۲۷۰ بر ۱۱
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
شهرآرا کلنگی ۵۶۰متری بر۱۴ جنوبی گذر ۲۲ دارای۸واحد
توافقی
آژانس املاک در شهرآرا
شهرآرا کلنگی ۵۶۰متری بر۱۴ جنوبی گذر ۲۲ دارای۸واحد
۳۲۰ متر کلنگی دو کله شهرآرا
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرآرا
کلنگی زمین 227 متر جنوبی قلب شهرآرا
۲۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرآرا
کلنگی زمین 227 متر جنوبی  قلب شهرآرا
شهرآرا ۱۷۰متر کلنگی بر ۱۰شمالی
توافقی
۴۶ هفته پیش در شهرآرا
شهرآرا ۱۷۰متر کلنگی بر ۱۰شمالی
بعدی