خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در سنگلج تهران

متراژ کا ۱۵۷ در طول ۲۳در عمق ۷
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در سنگلج
خانه کلنگی ۲۱۰ متری محدوده بازار بزرگ
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در سنگلج
خانه کلنگی ۲۱۰ متری محدوده بازار بزرگ
خانه کلنگی 190 متر محدوده بازارتهران
توافقی
دیروز در سنگلج
خانه کلنگی 190 متر محدوده بازارتهران
خانه کلنگی
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سنگلج
خانه کلنگی
خانه کلنگی، ۱۶۰ متر
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سنگلج
کلنگی نزدیک بازار
توافقی
دیروز در سنگلج
کلنگی نزدیک بازار
خانه کلنگی دردوطبقه نیم درمحدوه گلوبندک ۱۰۱متر
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سنگلج
خانه کلنگی دردوطبقه نیم درمحدوه گلوبندک ۱۰۱متر
۱۲۹ متر کلنگی شاپور
توافقی
۵ روز پیش در سنگلج
زمین کلنگی ۳طبقه انبار دفتر دسترسی بازار خیام
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سنگلج
۹۶ متر زمین ، ۳طبقه تک واحدی + ۱ واحد زیر زمین
توافقی
هفتهٔ پیش در سنگلج
۹۶ متر زمین ، ۳طبقه تک واحدی + ۱ واحد زیر زمین
ملک کلنگی درسنگلج
۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سنگلج
ملک کلنگی درسنگلج
خانه کلنگی ۱۳۷متر
توافقی
هفتهٔ پیش در سنگلج
۲ باب خانه تجمیع
توافقی
هفتهٔ پیش در سنگلج
خانه کلنگی، ۲۱۰ متری
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سنگلج
خانه کلنگی، ۲۱۰ متری
کلنگی وحدت اسلامی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سنگلج
خانه کلنگی
۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سنگلج
خانه کلنگی
خانه کلنگی ۲۶۸ متر
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سنگلج
خانه کلنگی ۲۶۸ متر
خانه کلنگی قابل سکونت حیاط دار بازسازی شده
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سنگلج
خانه کلنگی قابل سکونت حیاط دار بازسازی شده
کلنگی قابل سکونت ۲۱۴متر بر ۹
توافقی
مشاور املاک در سنگلج
خانه کلنگی 146متر در دوطبقه مستقل قابل سکونت
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سنگلج
خانه کلنگی 146متر در دوطبقه مستقل قابل سکونت
خانه کلنگی به مساحت ۳۴۰ متر
توافقی
۴ هفته پیش در سنگلج
خانه کلنگی به مساحت ۳۴۰ متر
بعدی