خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در تسلیحات تهران

شخصی ساز زمین ۶۰ متر زیر بنا ۴۰ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تسلیحات
۵۹۶متر ملک مسکونی بهمراه مغازه وانبار
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تسلیحات
کلنگی ۱۱۵ متری قابل سکونت بازسازی شده
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تسلیحات
خانه ۱۰۸ متر
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تسلیحات
خانه ۱۰۸ متر
زمین 1100 متری داراس سند تک برگ
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تسلیحات
100 متر کلنگی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تسلیحات
کلنگی ۱۰۰ متری/تسلیحات/زرکش
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تسلیحات
خانه کلنگی جنوبی. بر پنج . گذر دوازده متر
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تسلیحات
خانه کلنگی جنوبی. بر پنج . گذر دوازده متر
۱۰۰ متری بر/۵ گذر ۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تسلیحات
۱۰۰ متری بر/۵ گذر ۱۰
کلنگی ۲۰۰متری تسلیحات
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تسلیحات
دو تا ملک 100 متری
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تسلیحات
زمین شهرکی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تسلیحات
زمین شهرکی
۱۰۰ متری کلنگی /
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تسلیحات
۱۰۰ متر جنوبی بر ۵
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تسلیحات
۱۰۰ متر جنوبی بر ۵
بعدی