خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در جنت‌آباد جنوبی تهران

۲۶۴متر کلنگی جنت آباد جنوبی
توافقی
۱ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۲۶۴متر کلنگی جنت آباد جنوبی
کلنگی ۲۱۰ متر زمین دو نبش ، جنت آباد جنوبی
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۲۱۱متر کلنگی نصف معاوضه نصف
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۲۱۱متر کلنگی نصف معاوضه نصف
۲۰۰متر کلنگی عرض ۱۰شمالی،جنت آباد جنوبی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۲۰۰متر کلنگی عرض ۱۰شمالی،جنت آباد جنوبی
کلنگی ۴۰۰ متر جنوبی
توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
خانه کلنگی
توافقی
۵ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
خانه کلنگی
آپارتمان کلنگی ۵۳۰ متری بر ۱۲ گذر ۱۲ چهارباغ شرقی
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۴۲۰ متر کلنگی بر ۱۳ گذر ۱۲ و ۳۵ متری لاله شرقی
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
خانه کلنگی 210متری
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
یک واحد از 2 واحد در 250متر زمین(125 متر قدرالسهم)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
یک واحد از 2 واحد در 250متر زمین(125 متر قدرالسهم)
۲۳۵ متر کلنگی جنوبی
توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
کلنگی ۱۶۰متری جنوبی باجواز
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
کلنگی ۱۶۰متری جنوبی باجواز
باغچه سرسبز و دنج سند دار در شهریار
۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جنت‌آباد جنوبی
باغچه سرسبز و دنج سند دار در شهریار
۲۱۰متر کلنگی در جنت آباد جنوبی مناسب سرمایه گذاری
۲۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جنت‌آباد جنوبی
۲۱۰متر کلنگی در جنت آباد جنوبی مناسب سرمایه گذاری
۲۱۰ متر بر ۱۰ جنوبی
توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۲۱۰ متر بر ۱۰ جنوبی
۲۲۰ متر خانه ویلایی جنت آباد
توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۲۲۰ متر خانه ویلایی  جنت آباد
خانه ویلایی قابل سکونت ۱۵۰ متر جنت آباد جنوبی
توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
خانه ویلایی قابل سکونت ۱۵۰ متر  جنت آباد جنوبی
۲۱۰ متر کلنگی بر ۱۰ گذر ۱۲ چهار باغ شرقی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۲۱۰ متر کلنگی بر ۱۰ گذر ۱۲ چهار باغ شرقی
کلنگی ۲۱۰ متر شمالی گذر ۱۲ تک مالک جنت اباد
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۱۸۸متر جنت اباد جنوبی با موقعیت اداری و تجاری
توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
باغچه ۶۲۵ متری چهار دیواری شهریار
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جنت‌آباد جنوبی
باغچه ۶۲۵ متری چهار دیواری شهریار
۲۷۴ متر جنوبی تک مالک
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۲۷۴ متر جنوبی تک مالک
۲۷۶ متر کلنگی جنوبی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جنت‌آباد جنوبی
۲۷۶ متر کلنگی جنوبی
۲۷۶متر کلنگی جنوبی جنت اباد
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جنت‌آباد جنوبی
بعدی