منزل مبله مرتب وتمیز

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر قلعه قبله
منزل مبله مرتب وتمیز
۸

منزل مبله 650

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قلعه قبله
منزل مبله   650
۷

سوئیت مبله

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر قلعه قبله
سوئیت مبله
۶