اجاره روزانه و کوتاه مدت در جنت‌آباد جنوبی تهران

اجاره روزانه باغ ویلا استخر و جکوزی ملارد وشهریار

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره روزانه باغ ویلا استخر و جکوزی ملارد وشهریار
۲۰

اجاره سوییت و یک خوابه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره سوییت و یک خوابه
۸

اجاره روزانه و هفتگی سوییت مبله/ جنت آباد جنوبی

بدون اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره روزانه و هفتگی سوییت مبله/ جنت آباد جنوبی

سوییت بزرگ،کوچک،مناسب فول جنت آبادپونک۲و۱خواب

۱ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
سوییت بزرگ،کوچک،مناسب فول جنت آبادپونک۲و۱خواب
۹

جنت اباد جنوبی وشمالی

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شده | فوری در جنت‌آباد جنوبی
جنت اباد جنوبی وشمالی
۹

اجاره آپارتمان و سویت مبله

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مسعود نجم الدینی در جنت‌آباد جنوبی
اجاره آپارتمان و سویت مبله
۳

اجاره فضاهای حرفه ای در طرح

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شده | فوری در جنت‌آباد جنوبی
اجاره فضاهای حرفه ای در طرح

خوابگاه آقایان پانسیون اقامتگاه کارمندی دانشجویی

۴ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
خوابگاه آقایان پانسیون اقامتگاه کارمندی دانشجویی
۴

اجاره روزانه سوییت آپارتمان شیک نوساز سویت تمیزغرب

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره روزانه سوییت آپارتمان شیک نوساز سویت تمیزغرب
۷

اجاره باغ ویلا ۲ خواب (شهریار)

۲ اتاق, بیشتر از ۳۵ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره باغ ویلا ۲ خواب (شهریار)
۱۱

اجاره اپارتمان سوییت آپارتمان هتل سوئیت مهمانپذیر

بدون اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهمشاور مسعود افتخاری در جنت‌آباد جنوبی
اجاره اپارتمان سوییت آپارتمان هتل سوئیت مهمانپذیر
۶

اجاره سوئیت آپارتمان،۱خواب،۲خواب جنتآبادپونک +پارکینگ

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره سوئیت آپارتمان،۱خواب،۲خواب جنتآبادپونک +پارکینگ
۱۱

اجاره سوییت مبله در غرب تهران

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۸۰۰,۹۰۰ تومان
نردبان شده | فوری مشاور امین پالیزوان در جنت‌آباد جنوبی
اجاره سوییت مبله در غرب تهران
۷

اجاره ویلا استخر دار

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره ویلا استخر دار
۵

اجاره روزانه سوییت آپارتمان تمیز نوساز با پارکینگ

۲ اتاق, تا ۹ نفر
از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره روزانه سوییت آپارتمان  تمیز نوساز با پارکینگ
۶

اجاره سوئیت تمییز

بدون اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره سوئیت تمییز
۷

اجاره روزانه سوییت و آپارتمان مبله شیک

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
اجاره روزانه سوییت و آپارتمان مبله شیک
۱۰

اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله جنت آباد

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک فرزین در جنت‌آباد جنوبی
اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله جنت آباد
۱۰

۱و۲و۳خواب تمیز وویلایی بادسترسی آسان

۳ اتاق, تا ۱۸ نفر
دیروز در جنت‌آباد جنوبی
۱و۲و۳خواب تمیز وویلایی بادسترسی آسان
۱۳

اجاره سوییت آپارتمان مبله در صادقیه جنت آباد

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۹۰۰ تومان
نردبان شده | فوری مشاور امین پالیزوان در جنت‌آباد جنوبی
اجاره سوییت آپارتمان مبله در صادقیه جنت آباد
۸

جنت آباد جنوبی سوئیت مبله شیک

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر جنت‌آباد جنوبی
جنت آباد جنوبی سوئیت مبله شیک

اجاره روزانه سوییت اپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مقدم در جنت‌آباد جنوبی
اجاره روزانه سوییت اپارتمان مبله
۵

اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مقدم در جنت‌آباد جنوبی
اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله
۴

اجاره آپارتمان روزانه شیک در غرب تهران

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جنت‌آباد جنوبی
اجاره آپارتمان روزانه شیک در غرب تهران
۲۰
نمایش آگهی‌ها روی نقشه