رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در امام رضا مشهد

مغازه ۱۰ متر تجاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۱ ساعت پیش در امام رضا
واگذاری مغازه سوپرولبنیاتی/حاشیه بهار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
مغازه ساندویچی 20 متری نزدیک فلکه آب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در امام رضا
مغازه 125متری حاشیه بلوار امام رضا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام رضا
مغازه 125متری حاشیه بلوار امام رضا
مغازه حاشیه امام رضا. ع دونبش
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام رضا
۵۰متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام رضا
اجاره مغازه آبمیوه فروشی روبروی درب حرم
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در امام رضا
کافی شاپ هتل جهت اجاره
ودیعه: ۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان اجاره ماهیانه: ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان
۴ روز پیش در امام رضا
بازار رضا طبقه دوم بازار ۳ فلکه دونبش
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در امام رضا
۱۷۰متر تجاری طبقه اول حاشیه خیابان امام رضا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
مغازه سرای بلور
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام رضا
مغازه سرای بلور
80متر دفتر کار حاشیه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
80متر دفتر کار حاشیه
مغازه داخل امام رضا ۵
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در امام رضا
مغازه داخل امام رضا ۵
35متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام رضا
35متر
آشپزخانه خیابان امام رضا(ع)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
۲ عدد مغازه ده متر فلکه اب کنار هتل مشهد ۱-
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امام رضا
اجاره اشپزخانه در امام رضا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ روز پیش در امام رضا
اجاره اشپزخانه در امام رضا
مغازه اجاره ای/ خانی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
اجاره دفترکارومطب فلکه برق طبقه ی شیک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
120 متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در امام رضا
120متر دفتر کار حاشیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
120متر دفتر کار حاشیه
مغازه 200 متری در بهار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در امام رضا
مغازه فلکه اب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
25متر مغاز حاشیه کوشش
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
25متر مغاز حاشیه کوشش
بعدی