رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کوشش مشهد

مغازه بیست متری فدائیان اسلام ۳

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جمهوری در کوشش
مغازه بیست متری فدائیان اسلام ۳
۱

اجاره مغازه ۱۱۰ متر امام رضا ابتدا فداییان اسلام

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کوشش
اجاره مغازه ۱۱۰ متر امام رضا ابتدا فداییان اسلام
۲

مغازه ۳۷متری شیک تمیزدو نبش

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک خانی در کوشش
مغازه ۳۷متری شیک تمیزدو نبش
۱

مغازه جهت دفتر کار در کوشش

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک عدالت در کوشش
مغازه جهت دفتر کار در کوشش
۱

مغازه ۳۸ متر لوکیشن

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوشش
مغازه ۳۸ متر لوکیشن
۳

۱۴مترمغازه با تجاری فدائیان اسلام

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک عدالت در کوشش

گاراژ۳۰۰متری،مجموعه کامل

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوشش

کارواش

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوشش
کارواش
۳

مغازه نقاشی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کوشش

اجاره ٦٥٠ متر انبار تجاری

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوشش

سه طبقه/۳۰۰ متر/تجاری دائم/حاشیه کوشش

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک کومه در کوشش

مغازه حاشیه بلوار فرودگاه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوشش

مغازه نزدیک حاشیه جمهوری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ایمان در کوشش

انبار محدوده کوشش

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک رمضانی در کوشش

کارواش مجهز و فعال کوشش

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوشش

۳۰۰ متر تجاری کوشش

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوشش

مغازه ۳۰متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک خانی در کوشش
مغازه ۳۰متری
۱

مغازه حدود۳۰ مترحاشیه‌گاراژدارها(کوشش)۱۸

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوشش
مغازه حدود۳۰ مترحاشیه‌گاراژدارها(کوشش)۱۸
۲

مکان. گاراژ ها داخل گاراژ

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوشش

گاراژ فضای باز چهارراه گاراژدارا

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوشش
گاراژ فضای باز چهارراه گاراژدارا
۳

اجاره قسمتی از گاراژ

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوشش
اجاره قسمتی از گاراژ
۱

مغازه به متراژ ۱۸ خیابان گاراژ دارها

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوشش

30 مغازه تجاری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوشش

رهن واجاره مغازه ۲۰متری با کرکره برقی باامتیاز

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوشش
رهن واجاره مغازه ۲۰متری با کرکره برقی باامتیاز
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه