رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در سمرقند مشهد

واحد ۶۰ متری همکف ، دربست ، نبش چهارراه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سمرقند

واگذاری مغازه قلیون فروشی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سمرقند
واگذاری مغازه قلیون فروشی
۱۴

اجاره مغازه تجاری و مسکونی

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سمرقند
اجاره مغازه تجاری و مسکونی
۱۱

واگذاری صنایع دستی و قلیان فروشی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سمرقند
واگذاری صنایع دستی و قلیان فروشی
۳

مغازه طبقه پایین حاشیه عبادی جهت نانوایی ، تولیدی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سمرقند

آپارتمان دربست

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سمرقند
آپارتمان دربست
۱

بدنبال ملکی دربست هستم برای دفتر کار

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سمرقند
نمایش آگهی‌ها روی نقشه