رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در ایثارگران مشهد

مغازه ۴۰ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ایثارگران
۱۸متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ایثارگران
۱۸متر
تجاری میدان امام حسین (ع)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ایثارگران
رهن واجاره مغازه ۳۰متر ایثارگران ۲۴
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ایثارگران
رهن واجاره مغازه ۳۰متر ایثارگران ۲۴
140 متر تا سقف سرامیک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
140 متر تا سقف سرامیک
اجاره نصف مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
مغاز با تمام وسایل واگزار میشود ...
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایثارگران
مغاز با تمام وسایل واگزار میشود ...
۱۶ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایثارگران
مغازه تجاری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ایثارگران
مغازه . انبار یاکارگاه با برق سه فاز قوی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ایثارگران
مغازه حاشیه چراغچی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایثارگران
مغازه حاشیه چراغچی
**مغازه ۳۰ متری
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ایثارگران
35متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ایثارگران
35متر
بعدی