رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در ایثارگران مشهد

مغازه 30متری سردونبش

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در ایثارگران
پله

مغازه 30متری سردونبش

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در ایثارگران

مغازه ۱۸ متر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ایثارگران

مغازه 50متری حاشیه صد متری نزدیک میدان امام حسین

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ایثارگران

مغازه ۱۰ متری ایثارگران ۷

ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در ایثارگران
مغازه ۱۰ متری ایثارگران ۷
۳

مغازه ۱۸ متری

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ایثارگران
مغازه ۱۸ متری
۴

اجاره مغازه حاشیه خیابان

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ایثارگران

مغازه ۱۰۰متری سر دونبش به اجاره داده میشود

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ایثارگران

مغازه تجاری ۱۵ متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ایثارگران

مغازه ۳۰متر ایثارگران

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ایثارگران
مغازه ۳۰متر ایثارگران
۳

70متر مغازه دارای سرویس بهداشتی رهن کامل 170

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ایثارگران
70متر مغازه دارای سرویس بهداشتی رهن کامل 170
۵

مغازه ۲۷ متری ، سرنبش ، سقف بلند

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاور املاک معید در ایثارگران
مغازه ۲۷ متری ، سرنبش ، سقف بلند
۳

۲۰ متر مغازه حاشیه ایثارگران ۲۴ ( نزدیک به حاشیه )

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ایثارگران
۲۰ متر مغازه حاشیه ایثارگران ۲۴ ( نزدیک به حاشیه )
۱

۱۷ متر مغازه حاشیه ایثارگران۲۳

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سجاد جعفرزاده در ایثارگران
۱۷ متر مغازه حاشیه ایثارگران۲۳
۳

بخشی ازمغازه به متراژ ۱۰ مترحاشیه ایثارگران ۱۵و۱۷

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ایثارگران

مغازه ۲۰۰ متر

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ روز پیش در ایثارگران

مغازه حاشیه خیابان

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
مغازه حاشیه خیابان
۱۷

اجاره مغازه

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
اجاره مغازه
۴

واگذاری آرایشگاه مردانه با تمام لوازم. با سابقه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
واگذاری آرایشگاه مردانه با تمام لوازم. با سابقه
۴

۹۰متر

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
۹۰متر
۲

مغازه اجاره (۴ونیم متر دهنه)

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
مغازه اجاره (۴ونیم متر دهنه)
۲

مغازه 30متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران
مغازه 30متر
۱

۵۰مترمغازه حاشیه ایثارگران ۲۲ سرویس بهداشتی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثارگران

مغازه آرایشگاه اجاره

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایثارگران
مغازه آرایشگاه اجاره
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه